Debat sobre el plantejament territorial de la Riera de Caldes Sud

El dia 7 de juliol, el Centre Cívic El Vapor de Santa Perpètua de Mogoda va tornar a exposar la maqueta dels treballs de fi de grau (TFG) de 2015 dels alumnes de la School of Architecture de UIC Barcelona. Aquesta exposició s’emmarca en un cicle de debats sobre el Pla Director Urbanístic (PDU) de l’Eix Riera de Caldes Sud que elabora la Generalitat de Catalunya per a la reordenació i el desenvolupament de l’entorn de Santa Perpètua de Mogoda. Al llarg d’aquest any, la maqueta es va exposar prèviament a la Sala Oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), a la Generalitat de Catalunya, a Santa Perpètua de Mogoda i al Centre Cultural la Marineta de Mollet del Vallès.

La maqueta la van elaborar els alumnes de l’escola per a “Cutting-edge Landscapes”, l’exposició dels TFG de 2015, que recollia uns trenta treballs. Proposava una reflexió sobre l’àrea de la Riera de Caldes Sud, un àmbit de la ciutat amb extensions d’espais periurbans lliures, residuals i poc accessibles. La proposta abordava tres temes importants: en primer lloc, la vertebració i revaloració dels espais lliures periurbans fragmentats per la potent petjada de les infraestructures viàries i ferroviàries de la zona; en segon lloc, la recuperació ambiental i social de la part baixa de la Riera de Caldes com a parc fluvial, i finalment, la revaloració dels límits urbans de Mollet Sud.

Amb aquesta mostra, un cop més, l’escola va donar resposta al marc del conveni signat amb la Direcció General d’Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en el qual la institució docent es compromet a contribuir a la regeneració dels àmbits estratègics de la Regió Metropolitana de Barcelona.

Entrades recomanades

Comença a escriure i premeu Intro per buscar

Premi Recercaixa 2015Premis ex aequo un sistema de reg a Caldes i un memorial a Szczecin