Els centres educatius també s’impliquen en el projecte Viu la riera

La implicació dels centres educatius en el projecte és clau perquè els més joves prenguin consciència dels valors ecològics, socials, culturals i paisatgístics que té la riera de Caldes

L’equip impulsor de Viu la riera s’ha reunit des de la primavera passada amb centres educatius dels quatre municipis riberencs de la riera de Caldes pel seu rol estratègic i de prestigi dins de la comunitat ciutadana i pel seu enorme potencial en l’educació ambiental. L’objectiu d’aquestes trobades ha estat impulsar els desenvolupament d’iniciatives educatives sobre la riera i promoure’n la seva difusió a la ciutadania mitjançant l’ús de la plataforma web Mulla’t del projecte Viu la riera, que ve a ser una agenda on es recullen totes les activitats que s’organitzen amb relació a la riera de Caldes.

La riera de Caldes forma part del paisatge urbà i quotidià dels quatre municipis, i això esdevé una bona oportunitat d’acció. Els centres educatius aglutinen estratègies educatives per apropar els alumnes a la riera i així donar-la a conèixer, reconèixer-la, sentir-s’hi identificat, estimar-la i protegir-la. El reconeixement d’Escola Verda (n’hi ha un total de set a tota la conca) va ser un criteri de partida per iniciar aquest treball de forjar compromisos de la comunitat educativa amb la riera de Caldes, però la mateixa inèrcia del procés de construcció d’una xarxa de ciutadans compromesos amb la riera ha inclòs altres centres d‘educació primària i secundària.

El projecte d’Escola Verda té una clara vocació de compromís amb el medi ambient que va des de la integració de continguts sobre la sostenibilitat ambiental a totes les assignatures fins a una gestió totalment eficient dels recursos (sobretot aigua, energia i residus) del centre. En aquest marc d’actuacions, el projecte Viu la Riera vol propiciar que la riera de Caldes s’incorpori o tingui major presència en els programes educatius de les escoles, i pugui esdevenir un àmbit de treball escolar i incideixi en els continguts curriculars o en la pràctica formativa i divulgativa de les escoles. Com es materialitza? Què s’ha concretat fins ara?

A les reunions informatives i de treball sobre el projecte s’està posant de manifest un fort interès i una bona predisposició per part dels centres de treballar en aquesta línia de donar continuïtat o reforçar la utilització de la riera de Caldes com a recurs educatiu a l’escola. Això significa integrar visites de camp a l’assignatura de Medi que s’imparteix a Primària, o considerar per part dels equips docents l’oferta de sortides i tallers vinculats amb la riera de Caldes que es proposen en els Catàlegs d’activitats educatives dels Ajuntaments per a tots els cicles educatius, així com incloure notícies sobre la riera a les revistes escolars i que siguin escrites pels propis alumnes, o que la riera sigui objecte d’estudi dels treballs de recerca de final de curs a Secundària, i també que la riera de Caldes esdevingui un eix temàtic en els projectes transversals de l’escola, com per exemple de coneixement del nostre entorn.

D’altra banda, es volen impulsar i establir lligams i relacions de treball coordinat i compartit entre entitats socials en favor de la riera de Caldes. En aquest sentit han sortit iniciatives interessants que posa en contacte els centres educatius amb altres associacions dels municipis, com la participació d’alumnes en les jornades del Let’s Clean-Up Europe que organitza el Grup de defensa de la riera de Caldes per a la recollida dels residus sòlids urbans que hi ha a la llera, en el marc de l’assignatura curricular de Servei Comunitari, basat en el voluntariat, que s’imparteix a Secundària. També es plantegen iniciatives per comptar amb la participació de Casals d’Avis per aprofitar la memòria local i el testimoni oral de la gent gran sobre com ha canviat el paisatge de la riera, o hi ha escoles interessades en contactar amb experts naturalistes que formin part de grups ecologistes o d’entitats locals de recerca per fer visites guiades a la riera i així els alumnes poden conèixer els seus valors ecològics i els impactes ambientals, etc.

S’està davant d’una bona oportunitat per desenvolupar en el territori un sentit col·lectiu de responsabilitat compartida en la protecció d’un valor tan gran que es té tan a prop com és la riera de Caldes.

 

Viu la riera! és un projecte impulsat pel grup de recerca RIL de UIC Barcelona School of Architecture i l’IMA de la Universitat de Girona. Té el suport de RecerCaixa, un programa impulsat per l’Obra Social “la Caixa”, amb la col·laboració de l’ACUP (Associació Catalana d’Universitats Públiques) i la FECYT (Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia–Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat).

Entrades recents

Comença a escriure i premeu Intro per buscar

Signat el "Pacte territorial per a la millora de la riera de Caldes"