Un projecte de recuperació participada de la riera de Caldes, premi Recercaixa

El projecte “Marc de presa de decisions per a la rehabilitació de corredors fluvials urbans”, adreçat a la recuperació participada de la riera de Caldes, ha estat un dels premiats en la convocatòria d’ajuts Recercaixa 2015.

L’Obra Social ”la Caixa” i l’Associació Catalana d’Universitats Públiques van lliurar el passat mes de gener els ajuts atorgats als projectes seleccionats a la sisena convocatòria del programa RecerCaixa que es consolida com un programa pioner a Catalunya d’impuls i suport a la investigació, i un punt d’unió entre la ciència i la ciutadania.

Aquest programa ha destinat un total d’1,6 milions d’euros a 19 projectes en una convocatòria en què s’han presentat un total de 211 memòries de 42 centres. El projecte “Marc de presa de decisions per a la rehabilitació de corredors fluvials urbans” és un dels projectes seleccionats per la seva vocació transformadora en benefici del territori i potencial de divulgació de la recerca entre la ciutadania. Aquest projecte neix de la col·laboració entre el Grup de Recerca en Regeneració de Territoris Intermedis, format per investigadors de la School of Architecture de UIC Barcelona, juntament amb investigadors de l’Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona. 

L’objectiu general d’aquest projecte és desenvolupar un marc metodològic de suport a la presa de decisions per a la rehabilitació participada dels corredors fluvials urbans, i pren com a cas d’estudi la riera de Caldes. Aquest projecte contribuirà a millorar la qualitat ambiental dels rius urbans mitjançant la implicació de la ciutadania en els processos de presa de decisions i en el manteniment de les millores endegades.

La rehabilitació dels rius s‘ha abordat fins ara des d’una visió tècnica, “de dalt a baix”, encaminada sovint a reduir l’exposició a les inundacions o garantir la recuperació ecològica. En canvi, la recuperació social, des d’una visió vivencial, “de baix a dalt”, és encara un repte pendent. Per altra banda, els rius urbans han esdevingut corredors cívics essencials per a la sostenibilitat de les regions metropolitanes, i la implicació i el treball coordinat de la ciutadania amb les administracions públiques resulta essencial per a la seva rehabilitació i manteniment a llarg termini. En aquest context, l’enregistrament dels processos d’apropiació i compromís creixent a favor de la defensa dels espais fluvials mitjançant la implementació de la cartografia participada en un entorn web resulta particularment innovador i estratègic.

Entrades recomanades

Comença a escriure i premeu Intro per buscar

30 projectes repensen el plantejament urbà de la Riera de Caldes SudDebat sobre el plantejament territorial de la Riera de Caldes Sud