En aquest apartat pots trobar documentació relacionada amb la nostra recerca.

Presentació dels Resultats

VoluntaRius - Estudi sobre el voluntariat ambiental a la conca del Besòs

Mapa d'entitats i grups

VoluntaRius - Estudi sobre el voluntariat ambiental a la conca del Besòs

Qüestionari desenvolupat per a la recerca quantitativa

VoluntaRius - Estudi sobre el voluntariat ambiental a la conca del Besòs

Resultats generals del component qualitatiu de la recerca

VoluntaRius - Estudi sobre el voluntariat ambiental a la conca del Besòs

Guió entrevistes recerca qualitativa

VoluntaRius - Estudi sobre el voluntariat ambiental a la conca del Besòs

Memòria del Projecte

VoluntaRius - Estudi sobre el voluntariat ambiental a la conca del Besòs

Revisió bibliogràfica sobre barreres

VoluntaRius - Estudi sobre el voluntariat ambiental a la conca del Besòs

Revisió bibliogràfica sobre voluntariat

VoluntaRius - Estudi sobre el voluntariat ambiental a la conca del Besòs

Resultats generals del component quantitatiu de la recerca

VoluntaRius - Estudi sobre el voluntariat ambiental a la conca del Besòs

Impactes de difusió

VoluntaRius - Estudi sobre el voluntariat ambiental a la conca del Besòs

Llistat d'entitats i grups

VoluntaRius - Estudi sobre el voluntariat ambiental a la conca del Besòs

Poster de presentació dels resultats del projecte

VoluntaRius - Estudi sobre el voluntariat ambiental a la conca del Besòs

Guió grups de discussió i dinamització

VoluntaRius - Estudi sobre el voluntariat ambiental a la conca del Besòs

Presentació del desenvolupament i avanços del projecte

VoluntaRius - Estudi sobre el voluntariat ambiental a la conca del Besòs

Comença a escriure i premeu Intro per buscar