Aportacions de la recerca a les funcions de la Direcció General de Participació Ciutadana i Processos Electorals (Secretaria de Transparència i Govern Obert)

Dirigir la implementació, avaluació i difusió de canals i instruments per a fomentar la participació ciutadana.

  • La investigació aportarà bases metodològiques per impulsar la governança fluvial participada.

Donar suport al món local en l’impuls de les polítiques de participació ciutadana.

  • El projecte recolzará la visibilitat dels grups de voluntariat ambiental existents i afavorirà l’adhesió ciutadana a aquestes organitzacions.

Promoure la col·laboració publicosocial i implicar la ciutadania en la gestió dels serveis públics i equipaments.

  • Aquest projecte promourà l’acció coordinada de la ciutadania i l’administració.

Comença a escriure i premeu Intro per buscar