Per una riera natural i neta! Xerrades divulgatives i debat per a la concreció d’accions i xarxa ciutadana

El cicle de xerrades i tallers de participació “Per una riera natural i neta” celebrat els dies 6, 19 i 20 de juliol va tancar el programa d’activitats de la fase “Decidim” del projecte Viu la Riera amb la concreció de dotze accions per a la preservació i millora de la riera de Caldes i el seu entorn, així com la consolidació de la xarxa d’una setantena de ciutadans que estan interessats a impulsar-les.

Cada una de les trobades desenvolupades als municipis de La Llagosta, Santa Perpètua de Mogoda, Palau-solità i Plegamans i Caldes de Montbui va constar de dues parts: una xerrada divulgativa sobre temes concrets que preocupen els ciutadans –que van ser diferents per a cada municipi–, i un taller de participació com a continuació del debat ciutadà iniciat el juny a partir dels mapes d’opinió ciutadana.

Van inaugurar el cicle de xerrades els ponents de Naturalea, Albert Sorolla i Inma Rueda, el dijous 6 de juliol als municipis de La Llagosta i Palau-solità i Plegamans, respectivament. En el cas de La Llagosta, a petició dels ciutadans assistents en l’anterior trobada del mes de juny, la xerrada anava orientada a mostrar exemples de renaturalització de l’espai fluvial que podrien ser viables al municipi, sota el títol “Els rius, els ronyons de la terra”. En el cas de Palau-solità i Plegamans, es va abordar un tema que preocupa prioritàriament els veïns, com és la compatibilitat entre la presència de vegetació a la llera de la riera i la seguretat davant de riuades, sota el títol “La falsa seguretat dels murs de formigó”. El dimecres 19 de juliol, Marc Ordeix, del Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis, va oferir una xerrada sobre conscienciació ciutadana i conservació d’espais fluvials als veïns de Santa Perpètua i, finalment, el dijous 20 de juliol van tancar el cicle de xerrades divulgatives les ponències d’Albert Solà, del Consorci Besòs-Tordera, i Robert Mas, d’ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting, i van posar sobre la taula exemples per solucionar l’impacte dels sobreeixidors en l’espai fluvial i van emfatitzar la importància de la pedagogia sobre el que llencem als nostres lavabos.

Pel que fa als debats ciutadans desenvolupats després de cada xerrada, convé destacar el grau de precisió al qual es va arribar en la definició d’accions concretes de preservació i posada en valor dels entorns de la riera, i es va detallar qui hauria d’impulsar-les, qui podria participar-hi, i quan seria el millor moment per desenvolupar-les. Fins i tot, en alguns casos, es van començar a perfilar els passos a seguir per programar-les de cara a la tardor i al llarg de l’any vinent.

En concret, entre els vint ciutadans que van assistir a la trobada de la Llagosta es van concretar tres accions encaminades a donar a conèixer millor els entorns de la riera com a pas previ per poder captar més ciutadans interessats. Des de caminades obertes a tota la ciutadania que incorporin xerrades sobre el patrimoni natural i arquitectònic local, fins a campanyes de neteja de deixalles i plantades d’arbres dirigides a la ciutadania en general i, especialment, al Casal d’Avis, a les escoles i als instituts de secundària en el marc de la nova assignatura curricular prevista de servei comunitari. Per tal de seguir detallant les iniciatives proposades, la sessió es va tancar amb la creació d’un grup de WhatsApp com a grup motor que doni seguiment al procés i cada membre es va comprometre a captar un nou interessat en el projecte de cara a la propera trobada.

En el cas de Palau-Solità i Plegamans, entre els vint-i-sis assistents es van concretar tres accions: una de sensibilització sobre l’ús segur de la Ronda Verda per part de ciclistes i vianants, una acció de posada en valor dels entorns de la riera a partir d’excursions guiades, i una acció de neteja i eliminació d’espècies invasores. Una opinió generalitzada entre els assistents va ser que per iniciar campanyes d’educació ambiental cal tenir abans una riera en un bon estat de conservació ambiental. En totes les accions els ciutadans van coincidir a remarcar la importància que el mateix Ajuntament lideri les activitats pertinents comptant amb la complicitat d’entitats locals com el Centre Excursionista, les AMPA, les escoles i el Club Ciclista de Palau. En relació amb l’acció d’eliminació d’espècies invasores, es va posar de manifest que cal l’actuació imminent de l’Agència Catalana de l’Aigua, que és qui hi té competències, i es va reclamar la necessitat d’incorporar una mirada supramunicipal que garanteixi la intervenció des de la capçalera de la riera fins a la desembocadura.

A Santa Perpètua de Mogoda hi van poder assistir un grup més reduït de persones, set en total, i es va concretar una acció marc de conscienciació ciutadana que ha de permetre incloure projectes i activitats diverses com: adequar llocs de contacte amb la riera, instal·lar plafons informatius, fer plantacions d’espècies pròpies de bosc de ribera, habilitar un aguait d’ocells i organitzar sortides guiades de descoberta dels valors naturals. Com en el cas anterior, es va considerar pertinent que sigui el mateix Ajuntament que lideri l’acció amb la participació d’entitats locals com l’Esplai el Refugi, la Torrentera, alguna escola verda, el Cercle de Recerques i Estudis Mogoda, i els Amics de Santiga. Es va destacar també la importància d’accedir a fonts de finançament supramunicipal, ja sigui del Consorci Besòs-Tordera, de la secció de Medi Fluvial de la Diputació de Barcelona o de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Per acabar, a Caldes de Montbui van assistir-hi dinou persones i es van concretar cinc accions, totes amb un marcat caràcter de sensibilització dels ciutadans envers la riera i el seu entorn. D’una banda, es va plantejar la necessitat de continuar impulsant activitats que ja desenvolupen grups locals com les campanyes de neteja de deixalles organitzades pel Grup Defensa de la Riera de Caldes i els tallers per a nens que ofereix El Pasqualet Educació Ambiental. D’altra banda, es va proposar fer una penjada col·lectiva de cartells a les escoles i equipaments municipals en el marc de la campanya “Els rius a les teves mans” que impulsa el Consorci Besòs-Tordera per corregir determinades pràctiques quotidianes que fem a casa i que repercuteixen directament en la salut ambiental dels nostres entorns fluvials. Es va parlar també d’aprofitar l’assignatura de servei comunitari dels instituts de secundària per treballar temes relacionats amb la riera de Caldes i el seu entorn. Finalment, es va plantejar la idoneïtat d’establir sinergies entre els veïns interessats en cada municipi i, en concret, com que hi van assistir quatre veïns de la Llagosta, es va parlar d’organitzar una caminada a cada municipi amb un caràcter educatiu però alhora lúdic, a partir del setembre, amb l’objectiu final d’aconseguir que s’hi sumin els altres dos municipis.

A partir de totes les accions detallades durant les trobades municipals desenvolupades el mes de juliol, a partir del mes de setembre es preveu convocar reunions més individualitzades amb els equips impulsors com a primer pas de la tercera i última fase del procés de participació, anomenada “Mulla’t”. Aquesta fase té per objectiu estimular i facilitar la programació i localització de les accions proposades per la ciutadania en un suport web a mode de GeoAgenda. A través d’aquesta eina, es disposarà per primera vegada d’una visió de conjunt de les accions de millora impulsades per la ciutadania a l’entorn de la riera en els quatre municipis. Aquest coneixement supramunicipal afavorirà el treball col·laboratiu i la suma d’esforços entre equips motor de la conca interessats en les mateixes temàtiques. La presentació final del web amb tota la informació treballada des de la ciutadania es presentarà en un acte de cloenda del projecte Viu la Riera pels volts del mes de novembre. Serà un acte obert a tots els ciutadans i a les institucions locals i supramunicipals vinculades al territori i a l’ordenació i gestió de la riera de Caldes.

Entrades recomanades

Comença a escriure i premeu Intro per buscar

Repensem la riera! Caminades i debat sobre els mapes d’opinió ciutadana